Referenties

Referenties

“Sunetta is een gedreven adviseur die werknemers intensief begeleidt in hun loopbaantraject. Medewerkers die ik heb gezonden naar het CLO en door Sunetta zijn geadviseerd zijn tevreden. Over de geboekte resultaten die werden gehaald met werknemers, zoals een goed beeld krijgen van loopbaanmogelijkheden of een (tijdelijke) baan elders, ben ik tevreden, ook gezien de moeilijke dossiers die soms voorlagen.
Sunetta komt haar afspraken na, werkt efficient en koppelt periodiek terug over de voortgang van het loopbaantraject. Zij weet de bakens tijdig te verzetten wanneer de resultaten tegenvallen. Loopbaantrajecten toetst ze vooraf op haalbaarheid en ze geeft vooraf oplossingen om mogelijke belemmeringen t.a.v. het te bereiken doel weg te nemen.
Ik waardeer het dat mijn medewerkers kunnen profiteren van haar uitgebreide netwerk. Tevens zet ze dit netwerk in door regelmatig vacatures aan te leveren bij haar deelname aan de regiegroep mobiliteit van de noordelijke penitentiaire inrichtingen.
Ik wens haar veel succes toe bij haar stap van het CLO naar het zijn van zelfstandig adviseur.
Top qualities: Personable, Expert, On Time”
Tom Yntema, Vestigingsdirecteur PI Veenhuizen June 2, 2011
hired Sunetta as a Career Coach in 2006, and hired Sunetta more than once

“In de manier van werken vind ik mevrouw Theijken, Sunetta, erg professioneel. Met opdrachtgever en betrokkene worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Gedurende het gehele traject bewaakt ze de voortgang goed en tijdens de eindevaluatie wordt teruggekeken op het hele proces en de veranderingen die een en ander teweeg heeft gebracht.”
Manager Bedrijfsvoering

“Content met de uitkomst van het traject. Leren reflecteren leidde tot constructievere opstelling.”
Directeur

“De doelstellingen van het traject zijn op een prettige wijze gerealiseerd.”
Manager

“Het traject heeft mijn medewerker enorm geholpen haar zelfvertrouwen te (her)vinden en van daaruit de wereld, en in het bijzonder de arbeidsmarkt, tegemoet te treden.”
Manager 

“Ik heb Sunetta via een aantal wegen leren kennen. Via haar coachee’s, doordat deze deelnemers waren van een door mij gegeven training, als collega die door haar grote netwerk de schakel was tussen mijn coachee en een baan in Noord Nederland en als collega in alle andere opzichten. Een aantal kenmerken komen steeds terug. Haar humor en optimisme, haar daadkrachtige en doelgerichte aanpak, haar drive om de coachee de aanwezige kansen te laten pakken en haar volharding en commitment om er voor de coachee te zijn. Voor de opdrachtgever is zij een betrouwbare partner. Voor haar is het vanzelfsprekend om een stap meer te doen dan van haar verwacht wordt.Hierdoor is zij als vanzelfsprekend een prettige gesprekspartner voor opdrachtgevers, collega’s en coachee’s. Ik beveel haar dan ook van harte aan als collega, coach en trainer daar waar mobiliteitsvraagstukken opgepakt moeten worden.” October 20, 2010
Geart de Jong, Careercoach and trainer Centrum voor Loopbaanontwikkeling, Ministerie van Justitie 

 

 

 

Share