Privacyreglement

Privacyreglement

Effectloopbaanadvies bureau

Laatste wijziging 11 mei 2018

 

Algemeen

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke persoonsgegevens ik verzamel en vastleg om op een goede manier in contact te kunnen zijn met mensen die geïnteresseerd zijn in mijn activiteiten of die hebben besloten deze in te zetten voor zichzelf of hun organisatie. Ik licht ook toe waarom ik deze gegevens verzamel. Zo begrijpt u precies hoe ik werk.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Effect Loopbaanadviesbureau, statutair gevestigd in Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51725916. Door gebruik te maken van de diensten van Effect Loopbaanadviesbureau geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Mijn relaties verdeel ik onder in drie groepen relaties; voor iedere groep geldt dat ik andere (meer of minder) persoonlijke gegevens vastleg. Per relatiegroep vertel ik wat ik precies vastleg, in welk systeem en hoe lang ik deze gegevens bewaar. Dit zijn de groepen:

 • mijn coachcliënten (= personen die onderzoeken of besluiten om zelf door mij gecoacht te worden. Hieronder wordt verstaan: coaching, loopbaancoaching, reïntegratiecoaching, outplacementcoaching, van werk naar werk coaching en andere diensten die ik aanbied gerelateerd aan coaching)
 • mijn opdrachtgevers (= werkgevers van een coachee, inkopers van een training etc.)
 • mijn netwerkrelaties (= LinkedIn relaties, samenwerkingspartners)

De drie werkwijzen heb ik op de volgende pagina’s beschreven.
Het betreffen:

 • Coachcliënten
 • Opdrachtgevers
 • Netwerk relaties

Bij bezoek van deze website worden, net als bij elke website, IP-adressen van de bezoekers verzameld. Deze worden echter niet opgeslagen. Deze website maakt gebruik van google analytics.

Privacy beleid andere websites

Op mijn websites (www.effectloopbaanadvies.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacy beleid?

Stuur dan een email naar info@effectloopbaanadvies.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website.

 

Coachcliënten

Persoonsgegevens van (potentiële) cliënten

Onder een coachcliënt versta ik in deze context iedere persoon die overweegt of (al) heeft besloten om zich door mij te laten coachen. (= personen die onderzoeken of besluiten om zelf door mij gecoacht te worden. Hieronder wordt verstaan: coaching, loopbaancoaching, reïntegratiecoaching, outplacementcoaching, van werk naar werk coaching en andere diensten die ik aanbied gerelateerd aan coaching).

Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële coachcliënt en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer u zich telefonisch, via mijn websites of via mail aanmeldt voor een van mijn diensten, vraag ik u om de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw mailadres
 • uw telefoonnummer
 • uw werkgever en functienaam (wanneer de coaching via uw werkgever loopt)

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in mijn computer en een persoonlijke e-mailmap, dat niet toegankelijk is voor derden. Schriftelijk aantekeningen bewaar ik een dossier in een afgesloten kast.

Tijdens het intake- / kennismakingsgesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekening voeg ik toe aan het dossier in de afgesloten kast. In het persoonlijke dossier op mijn computer maak ik ook een kort gespreksverslag voor mijn gebruik, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben.

Dit leg ik vast als we tot coaching overgaan

Wanneer u een coachgesprek of -traject met mij aangaat, verwerk ik de volgende aanvullende persoonsgegevens in uw dossier:

 • uw adres, postcode en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • uw CV (wanneer u het traject in gaat)

Met deze gegevens vul ik uw persoonlijke dossier aan, om daar mee te bevestigen en verduidelijken dat het om u gaat.

Tijdens ieder gesprek maak ik schriftelijke aantekeningen. Deze aantekening voeg ik toe aan het dossier in de afgesloten kast. In het persoonlijke dossier op mijn computer maak ik ook een kort gespreksverslag voor mijn gebruik, zodat ik kan teruglezen wat we besproken en afgesproken hebben.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik voor u een dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in uw dossier en het persoonlijke dossier op mijn computer en uw persoonlijke e-mailmap: ik bewaar onze mailwisseling in de persoonlijke e-mailmap en de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken in het uw dossier. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over u paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

Bij het verstrekken van rapportage(s) wordt eerst uw goedkeuring op de rapportage(s) gevraagd, voordat deze naar de opdrachtgever wordt gestuurd.

Ik bied u te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacy beleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers en in gesloten kasten. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord of van een sleutel.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Wanneer u als particulier bij mij een traject volgt, staan uw naam en adresgegevens op de factuur vermeld. Deze facturen worden jaarlijks aangeleverd aan mijn administratiekantoor t.b.v. de belastingaangifte.
Dit kantoor voldoet aan de privacy voorwaarden.
Aan het begin van het coachingstraject zal ik u vragen een document te tekenen waarin u hiervoor toestemming geeft.

Aanpassen / uitschrijven / communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

Effect Loopbaanadviesbureau
Sunetta Theijken
Bottemaheerd 61
9737 NB Groningen
info@effectloopbaanadvies.nl

Privacy beleid andere websites

Op mijn websites (www.effectloopbaanadvies.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacy beleid?

Stuur dan een email naar info@effectloopbaanadvies.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website.

 

Opdrachtgevers

Persoonsgegevens van opdrachtgevers

Onder een opdrachtgever versta ik in deze context iedere persoon die met mij contact opneemt in verband met het mogelijk coachen van een van zijn/haar medewerkers of het uitvoeren van een training, workshop of lezing. Vanaf het eerste moment dat iemand via mail of telefoon aangeeft die mogelijkheid te willen onderzoeken, door informatie op te vragen of een kennismakingsgesprek in te plannen, beschouw ik iemand als een potentiële opdrachtgever en behandel ik diegene als zodanig.

Dit leg ik vast bij het eerste contact

Wanneer u telefonisch, via mijn websites of via mail informatie aanvraagt voor een van mijn diensten, maak ik een contactpersoon-dossier op uw naam aan. Daarin leg ik de volgende persoonsgegevens vast:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw mailadres
 • uw telefoonnummer
 • de naam van de organisatie, instelling, vereniging etc. van waaruit u handelt
 • uw functienaam

Met deze gegevens maak ik een persoonlijk dossier aan in mijn computer en een persoonlijke e-mailmap, dat niet toegankelijk is voor derden. Schriftelijk aantekeningen bewaar ik een dossier in een afgesloten kast.

Wat wij bespreken in ons voorgesprek leg ik als notitie vast in het persoonlijke dossier, zodat ik onze afspraken kan terughalen op een later tijdstip. Ook een offerte of voorstel voeg ik toe aan uw dossier en in uw persoonlijke dossier op mijn computer. Voor onze e-mailcontacten maak ik een persoonlijke e-mailmap aan.

Dit leg ik vast als de opdracht definitief is

Wanneer u de opdracht aan mij toekent, voeg ik de volgende informatie toe aan uw dossier:

 • de adresgegevens van de organisatie
 • het mailadres waar ik de factuur naar toe kan sturen

Dit doe ik om op de juiste manier mijn diensten te kunnen factureren.

Communicatie

Vanaf het moment dat ik voor u een dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in uw dossier en het persoonlijke dossier op mijn computer en uw persoonlijke e-mailmap: ik bewaar onze mailwisseling in de persoonlijke e-mailmap en de korte verslagen van onze persoonlijke of telefonische gesprekken in het uw dossier. Dit doe ik om een volledig en actueel plaatje over u paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

Ik bied u te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacy beleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers en in kasten. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord of van een sleutel.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Wanneer u als particulier bij mij een traject volgt, staan uw naam en adresgegevens op de factuur vermeld. Deze facturen worden jaarlijks aangeleverd aan mijn administratiekantoor t.b.v. de belastingaangifte.
Dit kantoor voldoet aan de privacy voorwaarden.
Aan het begin van het coachingstraject zal ik u vragen een document te tekenen waarin u hiervoor toestemming geeft.

Aanpassen / uitschrijven / communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

Effect Loopbaanadviesbureau
Sunetta Theijken
Bottemaheerd 61
9737 NB Groningen
info@effectloopbaanadvies.nl

Privacy beleid andere websites

Op mijn websites (www.effectloopbaanadvies.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacy beleid?

Stuur dan een email naar info@effectloopbaanadvies.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website.

 

Netwerk relaties

Persoonsgegevens van netwerkrelaties

Onder een netwerkrelatie versta ik in deze context iedere persoon waar ik geen klantleverancier relatie mee heb, maar waar ik wel met enige regelmaat contact heb over zaken die aan mijn bedrijf of mijn functie gerelateerd zijn. Dan kan iemand zijn waarmee ik op LinkedIn gelinkt ben, of waar ik gezamenlijk een opdracht mee uitvoer.

Reden om enkele gegevens van deze personen vast te leggen is omdat ik ze óf op eenvoudige manier wil kunnen informeren over – voor hen – relevante ontwikkelingen of omdat ik daarmee op een centrale plek alle wederzijdse communicatie kan bewaren en raadplegen wanneer nodig.

Dit leg ik vast bij een (nieuwe) LinkedIn connectie

Bij het wederzijds accepteren van een uitnodiging op LinkedIn stuur ik mijn nieuwe relatie een welkomstbericht. De naam en mailadres van deze persoon bewaar ik in een persoonlijk dossier op mijn computer.

Dit leg ik vast bij een (samenwerkings)relatie

Om op ieder gewenst moment op eenvoudige manier terug te kunnen grijpen naar onze onderlinge communicatie (afspraken), maak ik een persoonlijk dossier aan in mijn computer en een persoonlijke e-mailmap, dat niet toegankelijk is voor derden. Schriftelijk aantekeningen bewaar ik een dossier in een afgesloten kast.

In de dossiers verwerk ik:

 • uw voornaam en achternaam
 • uw telefoonnummer
 • uw mailadres
 • uw adres en woonplaats (als we elkaar ook persoonlijk ontmoeten)

Vanaf het moment dat ik voor u een dossier heb aangemaakt, verwerk ik al onze contacten in uw dossier en het persoonlijke dossier op mijn computer en uw persoonlijke e-mailmap: ik bewaar onze mailwisseling in de persoonlijke e-mailmap en onze communicatie uitwisselingen uw dossier. Dit doe ik om onze communicatie uitwisselingen paraat te hebben op het moment dat wij elkaar weer spreken.

Ik bied u te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van uw persoonlijke informatie die op enig moment aan mij zijn verstrekt.

Doeleinden

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die ik hier boven heb beschreven in mijn privacy beleid, tenzij ik van te voren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Beveiliging

Ik bewaar alle persoonlijke gegevens van mijn relaties in beveiligde systemen en daarmee op beveiligde servers en in kasten. Deze gegevens zijn niet toegankelijk zonder het gebruik van een inlogcode en wachtwoord of van een sleutel.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard en daarna verwijderd.

Derden

Uw informatie wordt niet gedeeld met derden.

Aanpassen / uitschrijven / communicatie

Als u uw gegevens wilt aanpassen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kun u contact met mij opnemen:

Effect Loopbaanadviesbureau
Sunetta Theijken
Bottemaheerd 61
9737 NB Groningen
info@effectloopbaanadvies.nl

Privacy beleid andere websites

Op mijn websites (www.effectloopbaanadvies.nl) zijn links opgenomen naar andere websites. Ik ben niet aansprakelijk voor het privacy beleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijs ik u naar de betreffende website(s).

Heeft u nog vragen over mijn privacy beleid?

Stuur dan een email naar info@effectloopbaanadvies.nl. Ook als u vragen heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacy beleid op deze website.

Download hier de printbare versie

 

Share