Ontwikkel- en selectie trajecten

Ontwikkel- en selectie trajecten

Ontwikkeltraject

Een ontwikkeltraject is zinvol wanneer u wilt nagaan over welk potentieel uw medewerker beschikt. Bij een ontwikkeltraject wordt er een sterkte/zwakteanalyse gemaakt van de capaciteiten van uw medewerker. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt waar precies zijn of haar kracht ligt en naar wat voor soort werk de belangstelling uitgaat. Het doel van een ontwikkeltraject is om in een zo kort mogelijk tijdsbestek door middel van een breed palet aan vragenlijsten, testen en praktijkgerichte opdrachten zicht te krijgen op iemands mogelijkheden en onmogelijkheden.

Selectietraject

Een selectietraject is een zeer effectief instrument om te bepalen of iemand in staat zal zijn met succes een functie te vervullen. Uit onderzoek is gebleken dat de voorspellende waarde van sollicitatiegesprekken én een selectietraject veel groter is dan van sollicitatiegesprekken alleen. In een selectietraject stem ik het programma zorgvuldig af op de voor de functie relevante competenties.

Een traject kan bestaan uit:

  • cognitieve capaciteitentest
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • competentie vragenlijsten
  • 360° feedback
  • praktijksimulatie
  • diepte interview

 

 

Share