Procedure

Procedure

Elke dienstverlening start met een vrijblijvend gesprek.
In dit gesprek met de opdrachtgever staan we stil bij de situatie van de medewerker(s), de vraag van de opdrachtgever en de mogelijke aanpak hierbij. Vervolgens vind er een intakegesprek plaats met de medewerker. In dit gesprek kunnen de medewerker en de adviseur kennismaken en, niet onbelangrijk, kijken of het klikt. Er wordt ruim de tijd genomen om dieper op de situatie van de medewerker in te gaan. We bespreken de zienswijze van de opdrachtgever en verkennen wat nodig is om tot het gewenste resultaat te komen. De medewerker krijgt een indruk van het traject en kan na afloop beslissen of hij of zij dit traject wil ingaan.

Wanneer de betrokken partijen het eens zijn geworden, wordt een begeleidingsvoorstel opgesteld waarin helder geformuleerd zijn:

  • de vraagstelling
  • de voorgestelde aanpak
  • afspraken over de wijze van rapporteren
  • het te verwachten resultaat
  • de doorlooptijd
  • de kosten

Wanneer dit voorstel getekend is door opdrachtgever, medewerker en adviseur, wordt direct een afspraak gemaakt met de medewerker voor een eerste loopbaangesprek.
Leveringsvoorwaarden worden bij dit begeleidingsvoorstel gevoegd.

In een afsluitend gesprek wordt vastgesteld of de afgesproken doelen zijn bereikt. Een uitkomst kan ook zijn dat er duidelijkheid is over een passend vervolgtraject.

 

 

 

Share