Procedure

Procedure

Elke dienstverlening start met een vrijblijvend gesprek.
In dit gesprek maken we kennis en, niet onbelangrijk, kijk je of het klikt. Er wordt ruim de tijd genomen om helder te krijgen wat jouw specifieke situatie en vraag is.
We verkennen wat nodig is om tot het door jou gewenste resultaat te komen. Je krijgt een globaal advies, zodat je je een voorstelling kunt vormen van het te volgen traject.
Op basis van dit gesprek ben je in staat te beslissen of je met mij in zee wilt gaan.

Wanneer alle betrokken partijen het eens zijn geworden, wordt een begeleidingsvoorstel opgesteld waarin je helder geformuleerd het volgende kunt vinden:

  • de vraagstelling
  • de voorgestelde aanpak
  • afspraken over de wijze van rapportage
  • het te verwachten resultaat
  • de doorlooptijd
  • de kosten

Wanneer dit voorstel getekend is door alle betrokkenen, wordt direct een afspraak gemaakt met jou voor een eerste loopbaangesprek.

Wanneer je dit traject via je werkgever volgt geldt:
Onze gesprekken zijn geheel vertrouwelijk, er wordt alleen op de voortgang en het afgesproken resultaat gerapporteerd.
Elk traject wordt in een afrondend gesprek geëvalueerd met jou en je werkgever.

Leveringsvoorwaarden worden bij dit begeleidingsvoorstel gevoegd.

 

 

 

Share