Outplacement

Outplacement

Reorganisaties en herstructureringen kunnen een grote impact hebben op een organisatie en op het leven van individuele medewerkers. Maar ook medewerkers die niet op de juiste plek zitten of niet naar behoren functioneren, vragen om professionele ondersteuning.

Ik begeleid medewerkers bij het verkrijgen van inzicht in de voor hen persoonlijk relevante arbeidsmarkt, en hoe zij de passende en geambieerde functie verkrijgen. Door mijn gedrevenheid en pragmatische instelling weet ik cliënten zo te motiveren dat ze zich met zelfvertrouwen presenteren op de arbeidsmarkt. Ik heb een uitgebreid en divers netwerk en zet dit in ten behoeve van de cliënten. Mede hierdoor hebben de meeste van de cliënten, die ik begeleid heb naar een andere functie, deze verkregen.

 

Outplacement

Dit traject is gericht op medewerkers die afscheid moeten nemen van de organisatie. Een ingrijpende gebeurtenis waar tijdens het traject aandacht is voor de verwerking ervan, evenals voor het verkrijgen van een nieuw perspectief.

Inhoud

Opdrachten maken deel uit van het traject. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van digitale testen of onderzoeken. Samen met de kandidaat wordt het profiel van mogelijke functies opgemaakt. Het herkennen en benoemen van persoonlijke competenties vormen de essentie van dit profiel. Het profiel wordt vertaald in een realistisch actieplan aan de hand waarvan oriëntatie op de arbeidsmarkt en sollicitatie- en netwerkactiviteiten plaatsvinden.
Binnen dit traject wordt de deelnemer intensief begeleid bij arbeidsmarktoriëntatie en sollicitatie- en netwerkactiviteiten.

Werkwijze

Dit traject bestaat uit vier verschillende fasen.

pijltjes

Afhankelijk van de behoeften, wordt gekeken in hoeverre deze voor van toepassing zijn:

  1. Loopbaanoriëntatie: onderzoek naar welke functies passen bij de ambitie en kwaliteiten van de medewerker;
  2. Arbeidsmarktoriëntatie: onderzoek waar de medewerker deze functies kan vinden;
  3. Netwerk- en sollicitatietraining: hoe verkrijgt de medewerker deze functies;
  4. Jobsearch: actieve introductie in mijn netwerk en begeleiding op maat bij het verkrijgen van de gewenste functie.

Resultaat

De medewerker heeft een nieuwe baan gevonden.

 

Arbeidsmarktoriëntatie en actieve benadering van de arbeidsmarkt

Dit traject is gericht op medewerkers die een nieuwe baan zoeken en al een duidelijk beeld hebben van hun eigen kennis en ervaring en van de baan die zij zoeken.

Inhoud

Onder begeleiding onderzoekt en analyseert de medewerker hoe zijn of haar persoonlijke arbeidsmarkt eruit ziet. Opdrachten maken deel uit van dit traject.
De medewerker en adviseur zoeken beide actief naar vacatures en de adviseur benadert haar eigen netwerk om gesprekken voor de medewerker te arrangeren.
Als aanvulling op dit traject kan een netwerk- en sollicitatietraining gevolgd worden.

Resultaat

De medewerker heeft zijn of haar kansen op de arbeidsmarkt geoptimaliseerd.

 

 

Share