Reviews

Reviews werkgevers

“Sunetta is een gedreven adviseur die werknemers intensief begeleidt in hun loopbaantraject. Medewerkers die ik heb gezonden naar het CLO en door Sunetta zijn geadviseerd zijn tevreden. Over de geboekte resultaten die werden gehaald met werknemers, zoals een goed beeld krijgen van loopbaanmogelijkheden of een (tijdelijke) baan elders, ben ik tevreden, ook gezien de moeilijke dossiers die soms voorlagen.
Sunetta komt haar afspraken na, werkt efficient en koppelt periodiek terug over de voortgang van het loopbaantraject. Zij weet de bakens tijdig te verzetten wanneer de resultaten tegenvallen. Loopbaantrajecten toetst ze vooraf op haalbaarheid en ze geeft vooraf oplossingen om mogelijke belemmeringen t.a.v. het te bereiken doel weg te nemen.
Ik waardeer het dat mijn medewerkers kunnen profiteren van haar uitgebreide netwerk. Tevens zet ze dit netwerk in door regelmatig vacatures aan te leveren bij haar deelname aan de regiegroep mobiliteit van de noordelijke penitentiaire inrichtingen.
Ik wens haar veel succes toe bij haar stap van het CLO naar het zijn van zelfstandig adviseur.
Top qualities: Personable, Expert, On Time”
Tom Yntema, Vestigingsdirecteur PI Veenhuizen June 2, 2011
hired Sunetta as a Career Coach in 2006, and hired Sunetta more than once

“In de manier van werken vind ik mevrouw Theijken, Sunetta, erg professioneel. Met opdrachtgever en betrokkene worden vooraf duidelijke afspraken gemaakt. Gedurende het gehele traject bewaakt ze de voortgang goed en tijdens de eindevaluatie wordt teruggekeken op het hele proces en de veranderingen die een en ander teweeg heeft gebracht.”
Manager Bedrijfsvoering

“Content met de uitkomst van het traject. Leren reflecteren leidde tot constructievere opstelling.”
Directeur

“De doelstellingen van het traject zijn op een prettige wijze gerealiseerd.”
Manager

“Het traject heeft mijn medewerker enorm geholpen haar zelfvertrouwen te (her)vinden en van daaruit de wereld, en in het bijzonder de arbeidsmarkt, tegemoet te treden.”
Manager 

“Ik heb Sunetta via een aantal wegen leren kennen. Via haar coachee’s, doordat deze deelnemers waren van een door mij gegeven training, als collega die door haar grote netwerk de schakel was tussen mijn coachee en een baan in Noord Nederland en als collega in alle andere opzichten. Een aantal kenmerken komen steeds terug. Haar humor en optimisme, haar daadkrachtige en doelgerichte aanpak, haar drive om de coachee de aanwezige kansen te laten pakken en haar volharding en commitment om er voor de coachee te zijn. Voor de opdrachtgever is zij een betrouwbare partner. Voor haar is het vanzelfsprekend om een stap meer te doen dan van haar verwacht wordt.Hierdoor is zij als vanzelfsprekend een prettige gesprekspartner voor opdrachtgevers, collega’s en coachee’s. Ik beveel haar dan ook van harte aan als collega, coach en trainer daar waar mobiliteitsvraagstukken opgepakt moeten worden.” October 20, 2010
Geart de Jong, Careercoach and trainer Centrum voor Loopbaanontwikkeling, Ministerie van Justitie 

Reviews particulieren

“Toen ik bij Sunetta kwam zat ik in een burn-out situatie, Ik had totaal geen idee meer welke kant ik qua werk uit moest en was doodmoe. Ze heeft me op een dusdanige manier begeleid, dat ik na een paar maanden weer in een groep kon functioneren, netwerkgesprekken ging voeren en uiteindelijk weer in mezelf geloofde. Ik wist weer wie ik was, wat ik kon en wat ik wilde. Ik heb mijn leven mijn wending gegeven, zit weer in mijn kracht en volg nu een opleiding waarin ik mjn kwaliteiten kan inzetten. Ik ben ontzettende blij dat ik haar als coach heb gehad, ze deed precies datgene wat ik op dat moment nodig had.”

Service categorie: Loopbaanadviseur
Jaar eerste keer aangenomen: 2011
Belangrijkste kwaliteiten: Geweldige resultaten, Deskundige, Creatief
Marjan de Groot, mei 2012

Loopbaanprofessional Sunetta Theijken heeft mij optimaal ondersteund bij mijn oriëntatie op een andere loopbaan. Haar manier van werken heeft mij veel vertrouwen en duidelijkheid gegeven.
Wilma Schlimbach, april 2012

“Ik heb Sunetta via een aantal wegen leren kennen. Via haar coachee’s,doordat deze deelnemers waren van een door mij gegeven training, als collega die door haar grote netwerk de schakel was tussen mijn coachee en een baan in Noord Nederland en als collega in alle andere opzichten. Een aantal kenmerken komen steeds terug. Haar humor en optimisme, haar daadkrachtige en doelgerichte aanpak, haar drive om de coachee de aanwezige kansen te laten pakken en haar volharding en commitment om er voor de coachee te zijn. Voor de opdrachtgever is zij een betrouwbare partner. Voor haar is het vanzelfsprekend om een stap meer te doen dan van haar verwacht wordt. Hierdoor is zij als vanzelfsprekend een prettige gesprekspartner voor opdrachtgevers, collega’s en coachee’s. Ik beveel haar dan ook van harte aan als collega, coach en trainer daar waar mobiliteitsvraagstukken opgepakt moeten worden.” October 20, 2010
Geart de Jong, Careercoach and trainer Centrum voor Loopbaanontwikkeling, Ministerie van Justitie

“Betrokken maar zakelijk, een open houding maar resultaatgericht, veel kennis van zaken maar de klant zit aan het stuur. En zo kom je aan een resultaat waar je wat aan hebt.
Sunetta is een gedreven vakvrouw, met een hele rustige uitstraling, die daarmee de gelegenheid biedt om net dat stapje verder te gaan voor het beste resultaat.” February 12, 2011
Top qualities: Expert, On Time, High Integrity
Frits Eijkhoudt, hired Sunetta as a loopbaanadviseur in 2010

Via via ben ik bij Sunetta terecht gekomen en ben ik een coachingstraject gestart omtrent mijn loopbaanvragen. Sunetta heeft mij op een heldere en chronologische wijze naar mijn eigen leven laten kijken. Wie ben ik? Wat kan ik? Hoe zien anderen mij? Waar krijg ik energie van? En wat geeft mij een uitgeput gevoel? Stap voor stap kon ik antwoord geven op de prangende vragen die mij bezig hielden. Sunetta wist mij tijdens de gesprekken keer op keer te verrassen met haar kritische vragen die mij prikkelden en motiveerden.” March 4, 2011
Top qualities: Expert, High Integrity, Creative
Els Dijkstra, hired Sunetta as a Career Coach in 2009

“Ik ben tevreden met het behaalde resultaat wat, ondanks de hoge werkdruk van mijn kant, behaald is. Mede door de ruimte die ik heb gevoeld in zowel flexibiliteit als sensitiviteit van Sunetta en de verkregen inzichten van haar kant tijdens de gevoerde gesprekken heb ik dit traject ervaren als meerwaarde voor de vervolgstappen die ik nu kan gaan maken richting een nieuwe loopbaan.
Zoals omschreven in het plan van aanpak zal ik in 2011 mijn aandacht gaan richten op het voeren van netwerkgesprekken gericht op het verkrijgen van een nieuwe functie.”
Afdelingshoofd 

“Mijn verzoek, het vinden van een baan die bij mij past, is ruimschoots beantwoord. Dit door een sollicitatietraining, maar nog belangrijker, de netwerkmogelijkheden via Sunetta, en de persoonlijke coaching op die momenten dat deze belangrijk waren. Ik heb nu een mooie baan gevonden bij een andere bedrijf als teamleider.”
Afdelingshoofd 

“Na het afnemen van een Insights profiel en een capaciteitentest ben ik met begeleiding van Sunetta zelf op onderzoek gegaan en heb ik de richting gevonden waar ik naar toe wil.
Door de aangereikte tips en trucs volg ik nu een opleiding waarmee ik de verandering in werking zet en waarmee ik straks een nieuw beroep kan uitoefenen.”
Administratief medewerkster

“Sunetta heeft mij geholpen inzichten te krijgen in mijn sterke en minder sterke punten. Zij heeft mij doen inzien hoe ik bepaalde karaktertrekken kan inzetten en hoe ik ervoor kan zorgen dat andere karaktertrekken mij niet in de weg gaan zitten bij mijn functioneren of het zoeken naar een andere functie. Sunetta deed dit op een zeer stimulerende wijze, waardoor er bij mij ook de behoefte ontstond om bepaalde zaken aan te pakken.”
Hoor- en beslismedewerker 

Share