Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

Coaching van medewerkers van LBO t/m WO niveau met verschillende loopbaanvragen.

Uw organisatie heeft behoefte aan competente, gemotiveerde medewerkers. U wilt talent en potentieel tot ontwikkeling brengen én voor uw organisatie behouden. Uw medewerkers hebben behoefte aan groei in hun loopbaan, optimaal gebruik van vaardigheden en waardering voor hun bijdrage. Organisatiedoelen en loopbaanontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Wanneer

Een medewerker geeft aan meer uitdaging te willen in zijn of haar functie.
De capaciteiten van een medewerker sluiten niet langer aan bij veranderende functie-eisen.
Het verzuim van een medewerker wordt frequenter en u wilt onderzoeken of er andere dan fysieke oorzaken een rol spelen.
Een medewerker dreigt uit balans te raken door veranderende omstandigheden op het werk of privé.
Door reorganisatie of fusie dreigt een medewerker boventallig te worden.

Inhoud

De medewerker gaat aan de slag met opdrachten en oefeningen die van toepassing zijn op de praktijk van het werk. Indien nodig wordt er gebruik gemaakt van digitale testen of onderzoeken. De oefeningen, onderzoeken en het materiaal in het traject inspireert de medewerker op zoek te gaan naar de eigen motivatie en ambitie. In combinatie met persoonlijke vaardigheden wordt de medewerker aangespoord om richtingen te kiezen en deze te onderzoeken. Dit kan binnen of buiten de organisatie zijn, afhankelijk van de doelstelling.

Werkwijze

Na een intakegesprek worden de afspraken vastgelegd in een contract.
Gemiddeld duurt een loopbaanoriëntatietraject 3 á 4 maanden. Het traject bestaat gemiddeld uit zeven loopbaangesprekken van elk 1,5 uur.
Elk traject wordt in een afrondend gesprek geëvalueerd met u en de werknemer.

Resultaat

Het resultaat is een realistisch persoons- en functieprofiel met een daarbij behorend plan van aanpak. Dit samen vormt het loopbaanplan: het uitgangspunt voor het realiseren van de persoonlijke loopbaandoelen.

 

 

Share