Teamontwikkeling, workshops

 Teamontwikkeling, workshops

Teamontwikkeling

Meer halen uit uw team?
Hoe weet u of uw team zijn potentie maximaal benut? Hoe ziet een efficiënte samenwerking eruit? Een sterk team vertoont eigenaarschap en behaalt de gewenste resultaten.
Teamontwikkeling betekent maatwerk om een team op een hoger plan te brengen.

 • Belangrijke voorwaarden voor een goed samenwerkend team zijn:

  • de teamleden kennen elkaars kwaliteiten, interesses en valkuilen;
  • binnen het team is ruimte voor eigen initiatief, mensen nemen hun verantwoordelijkheid;
  • de teamleider weet wat er speelt binnen zijn team.

 • Door het creëren van een veilige en open sfeer ben ik in staat om bijvoorbeeld:

  • een team te motiveren bij het beter leren begrijpen van elkaar, zodat het team het werk efficiënter en effectiever kan verrichten;
  • samen met het team helder te krijgen hoe ze met meer plezier hun werk kunnen verrichten, waardoor de medewerkers gemotiveerder aan het werk gaan en het ziekteverzuim kan dalen;

Workshops

 • De workshops die ik geef kunnen ondermeer de volgende onderwerpen bevatten:

  • medewerkers te begeleiden bij hun bewustwordingsproces en het nemen van eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van hun loopbaan;
  • een team te leren hoe op een effectieve wijze feedback te geven naar elkaar.

 

 

 

Share